Sakspapirer Årsmøte 2022

16. februar 2022

Kjære medlemmer!

Torsdag 24.02.2022 samles vi til årsmøte for Nidaros Diskgolfklubb.
Vær med på å bestemme hvordan fremtiden til klubben vår skal se ut!

Hvor: Trondheim Spektrum
Når: Torsdag 24. februar – kl. 18:00

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nidaros Diskgolfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i løpet av 2022. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Etter årsmøtet blir det Putteliga, så husk putterne!

Saksliste
Årsberetning
Organisasjonsplan
Handlingsplan 2022-2024
Regnskap 2021
Budsjett 2022
Valgkomiteens innstilling