Klæbu Disc Golf Course

En ny og unik diskgolfbane i Norge

Banen

Høsten 2019 inngikk Nidaros Diskgolfklubb et samarbeid og prøveprosjekt med Klæbu Golfklubb for å teste muligheten for å inkorporere en diskgolfbane på (ball)golfbanen deres. Testperioden gikk over all forventning, og initiativet ble meget godt mottatt av både diskgolfere og (ball)golfere.

Avtalen om en fast bane i 2020 er signert, og i i løpet av mai 2020 står en 18-hulls diskgolfbane ferdig. Klæbu golfbane er en 9 hullsbane, og for å  samspille har vi delt Klæbu Disc Golf Course opp i front & back 9. Dvs. det er to unike hull pr. golfhull.  

 

Caddybok

 

Lengde: 3174
Par: 65
Opprettet: Mai 2020
Banerekorder: Ole Andreas Børnes (0) / Camilla Pedersen (+41)
Adresse: Amundsdalvegen 288, 7540 Klæbu
Designer: Leiv Aspén

Tilgang

Nidaros Diskgolfklubb har har inngått avtale med Klæbu Golfklubb om å sette opp diskgolfbane på allerede etablerte Klæbu Golfbane. Som en del av avtalen har Nidaros Diskgolfklubb ansvar for brukerne av diskgolfbanen. Det er også krav at alle som bruker banen er dekket av forsikring igjennom lisens.

Ved inngåelse av avtalen var det en forutsetning fra golfklubben at vi gjennomfører en prøveperiode for å sikre et trygt og trivelig samarbeid. Derfor blir banen i første omgang åpnet for medlemmer av Nidaros Diskgolfklubb. I tillegg har en gruppe utvalgte medlemmer mulighet til å ta med seg gjester på banen. Dette er en prøveordning for å kartlegge både behov og utfordringer i samspill med ballgolferne.
Vi kommer til å arrangere flere turneringer som vil åpne for alle som har gyldig lisens uavhenging av klubbtilhørighet.

 

Bli medlem nå!

Booking

Alle diskgolfspillere som bruker Klæbu DGC må registrere tee-tider på GolfBox.

Mellom front 9 og back 9 må alle diskgolfere registrere seg på nytt i GolfBox (anbefales å kun booke 9 hull om gangen).

 

Gå til Golfbox

Trivsels- og sikkerhetsregler

Å spille diskgolf på en golfbane sammen med golfspillere stiller krav til gode kjøreregler som sikrer sikkerhet og spilleflyt, så alle får en hyggelig og trygg runde.

 

SIKKERHET
– En golfball kan komme opp i en hastighet på 250-300 km/t og fly over 250m, så den har skadepotensiale
– Hører du noen roper FORE så er en ball/disk på avveie. Snu deg med ryggen mot den retningen ropet kom fra, huk deg ned og beskytt hodet med hender og armer
– Kaster du en disk som potensielt kan treffe noen så rop FORE.
Banearbeidere har alltid fortrinnsrett på banen. Vent på klarsignal til å kaste når det er banearbeidere til stede.
– Ikke kast før gruppen foran er ca. 50 m forbi der dere tror ett maksimalt kast vil lande.

 

SIKKERHET PÅ SPESIFIKKE HULL

Ikke opphold deg lenge i blindsoner som er innen rekkevidde for baller slått av spillere bak dere. Eventuelt kan èn spiller i gruppa stå synlig for spillere bak, eller at dere setter en sekk synlig for golfere bak. Dette gjelder spesielt følgende hull:

Diskgolfhull 4 (golfhull 4): Ikke opphold dere lenge i blindsonen i bakken etter bunker. Ring i bjella når dere passerer den slik at de bak vet det er klart
– Teepad diskgolfhull 16 (golfhull 7). Her må en fra kortet gå opp på tee’n til hull 7 og se at det er klart å kaste fra 16.
– Det er IKKE LOV å passere et golfkort som putter ut på greenen til hull 4 mens diskgolf er ferdig på hull 13. Da venter vi på tee 14 til golfkortet har passert oss på hull 5.

 

SPILLEFLYT

• De to banene er satt opp med tanke på at alle grupper holder flyten. Det er satt 10 min mellom hver gruppe. Bruker din gruppe lenger tid enn forventet slipp eventuelle grupper bak forbi ved å gå til siden og gjør tegn om at de kan passere.
• Vi følger PDGA-reglene, som sier max. 30 sek pr kast
• Må dere lete etter disker, sett utstyr som sekker eller carter i fairway så de bak dere ser dere er der. La evt en stå igjen og signaliser at grupper bak kan passere. Merk max 2 min. Leting etter disker.
• Vi oppfordrer alle til å gå med andre, men max 4 i gruppa på diskgolfbanen

 

HENSYN

– Bunkere må rakes (NB! Koronaregler gjør at det p.t. ikke er raker i bunkere, rak med føttene dine)
– Hold et rimelig lydnivå, og ikke forstyrr andre spillere som kaster disk eller slår ball.
– Dress code: Vi følger PDGA sin dress code paragraf (3.04) for konkurranser.

Sponsorer


Latitude 64

Bygger’n Heimdal

Frisbeebutikken

Icopal

To rom og kjøkken