Om klubben

Visjon, styret, dokumenter m.m.

Om Klubben

Søndag 14.10.2018 ble Nidaros Diskgolfklubb stiftet. Tanken med sportsklubben er å gi medlemmene mer påvirkningskraft og større krav til klubben som organisasjon for sine medlemmer. For å få dette til er klubben også avhengig av å bli drevet på en velgående, dynamisk og åpen måte, som bare kan gjennomføres om medlemmene selv bidrar og deler kunnskap og erfaringer. Ønsket om en sportsklubb som fokuserer sterkere på samarbeid, tilrettelegging for mer organisert trening og utvikling av talent i hver enkelt spiller og tettere samarbeid med utenforstående bidragsytere er noe vi tenker kan være et supplement til et allerede ganske stort diskgolfsamfunn som har vokst frem i Trøndelagsregionen.

Styret

Styreleder: Leiv Aspén
Nestleder: Sigrid Sandum
Kasserer: Andreas Gullaksen
Styremedlem: Roger Karlsen
Styremedlem: Magnus Nyman
Styremedlem: Camilla Pile Pedersen
Styremedlem: Tor Erik Ekle
1. varamedlem: Stig Rune Øyra
2. varamedlem: Simen Moe

 

Kontaktpersoner

Medlemsansvarlig: Tor Erik Ekle
Seriespill
: Martin Wohlen
Bagtags: Leiv Aspén
Klubbklær: Andreas Gullaksen
Putteliga: Adrian Wold & Leiv Aspén
Baneansvarlige: Magnus Nyman & Leiv Aspén
Treninger: Fredrik Weiseth
Arrangørgruppa: Leiv Aspén, Simen Moe, Håvard Olsen og Sigrid Sandum
SoMe-sjæf: Camilla P. Pedersen