Om klubben

Visjon, styret, dokumenter m.m.

Om Klubben

Søndag 14.10.2018 ble Nidaros Diskgolfklubb stiftet. Tanken med sportsklubben er å gi medlemmene mer påvirkningskraft og større krav til klubben som organisasjon for sine medlemmer. For å få dette til er klubben også avhengig av å bli drevet på en velgående, dynamisk og åpen måte, som bare kan gjennomføres om medlemmene selv bidrar og deler kunnskap og erfaringer. Ønsket om en sportsklubb som fokuserer sterkere på samarbeid, tilrettelegging for mer organisert trening og utvikling av talent i hver enkelt spiller og tettere samarbeid med utenforstående bidragsytere er noe vi tenker kan være et supplement til et allerede ganske stort diskgolfsamfunn som har vokst frem i Trøndelagsregionen.

Styret

Styreleder: Leiv Aspén
Nestleder: Sigrid Sandum
Kasserer: Andreas Gullaksen
Styremedlem: Ingvild Lønvik
Styremedlem: Tor Erik Ekle
1. varamedlem: Stig Rune Øyra
2. varamedlem: Iver Dragset

 

Kontaktpersoner

Medlemsansvarlig: Andreas Gullaksen
Seriespill
: Leiv Aspén
Bagtags: Leiv Aspén
Klubbklær: Ane Aspén
Putteliga: Arrangørgruppa
Baneansvarlige: Leiv Aspén
Treninger: Sigrid Sandum & Iver Dragset
Arrangørgruppa: Leiv Aspén, Simen Moe, Håvard Olsen, Jens Anders Eriksen
Trivselskomiteén: Ane Aspén, Marie Urdshals Holm, Thea Lundblad, Ida Bakkeid