Om klubben

Visjon, styret, dokumenter m.m.

Om Klubben

Søndag 14.10.2018 ble Nidaros Diskgolfklubb stiftet. Tanken med sportsklubben er å gi medlemmene mer påvirkningskraft og større krav til klubben som organisasjon for sine medlemmer. For å få dette til er klubben også avhengig av å bli drevet på en velgående, dynamisk og åpen måte, som bare kan gjennomføres om medlemmene selv bidrar og deler kunnskap og erfaringer. Ønsket om en sportsklubb som fokuserer sterkere på samarbeid, tilrettelegging for mer organisert trening og utvikling av talent i hver enkelt spiller og tettere samarbeid med utenforstående bidragsytere er noe vi tenker kan være et supplement til et allerede ganske stort diskgolfsamfunn som har vokst frem i Trøndelagsregionen.

Styret

Styreleder: Leiv Aspén
Nestleder: Hans Gunnar Stenbråten Jensen
Kasserer: Stig Rune Øyra
Styremedlem: Roger Karlsen
Styremedlem: Magnus Nyman
Styremedlem: Camilla Pile Pedersen
Styremedlem: Mats Kalland
1. varamedlem: Adrian Wold
2. varamedlem: Sigrid Sandum
3. varamedlem: Tor Erik Ekle
4. varamedlem: Andreas Gullaksen

 

Andre roller

Seriespill: Roger Karlsen
Bagtags: Hans Gunnar Stenbråten Jensen
Klubbklær: Sigrid Sandum
Putteliga: Adrian Wold & Mats Kalland
Klæbubanen: Leiv Aspén
Treninger: Fredrik Weiseth