Innkalling årsmøte 2022

10. januar 2022

Kjære medlemmer!

Torsdag 24.02.2022 samles vi til årsmøte for Nidaros Diskgolfklubb.
Vær med på å bestemme hvordan fremtiden til klubben vår skal se ut!

Hvor: Trondheim Spektrum
Når: Torsdag 24. februar – kl. 18:00

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes til styret på mail styret@nidarosdiskgolf.no innen 10.02.22.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet via mail til alle registrerte medlemmer og på klubbens hjemmesider, www.nidarosdiskgolf.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nidaros Diskgolfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i løpet av 2022. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Har du spørsmål om Årsmøtet, eller annet kan Styret kontaktes på styret@nidarosdiskgolf.no

.

PS. Vi jobber med å få til en putteligarunde etter årsmøtet!